نوشته‌ها

Dante's lunch

ناهار دانته

انیمیشن کوتاه ناهار دانته. هر سگی روز خود را دارد، اما به نظر می‌رسد که دانته نمی‌تواند استراحت کند . او میخواهد از یک استخوان خوب لذت ببرد...                  …