نوشته‌ها

انیمیشن کوتاه شمارش گوسفند

انیمیشن کوتاه شمارش گوسفند داستان جمعی از گوسفندان که به ترتیب اولویت شمارش می شوند. آخرین گوسفند به گوسفند نخستین حسادت می کند و این امر باعث اتفاقاتی می شود که...…