نوشته‌ها

سکه عمل کرد

سکه عمل می کند

سکه عمل می کند انیمیشن کوتاه سکه عمل می کند داستانی از تقابل تلخ و شیرین آرزوها و گذر زمان را از دید ماجراجوی جوانی روایت می کند که رویای سفر در فضا را در ذهن خود می پروراند...                 …