نوشته‌ها

انیمیشن کوتاه

انیمیشن کوتاه زمان قرضی

,
انیمیشن کوتاه زمان قرضی   انیمیشن کوتاه زمان قرضی Borrowed Time که دوران وسترن را به عنوان پس‌زمینه داستانی خود بر‌گزیده، دقیقا به سراغ این مفهوم رفته است: تمامی ما خاطرات و تجربیات خوب و بد بسیاری داریم و در آینده نیز به تعداد آن‌ها ا…