نوشته‌ها

داستان یک روباه

داستان یک روباه

انیمیشن کوتاه داستان یک روباه در قلب چین باستان دو برادر برای شکار روباه به سفر رفتند. که این سفر باعث به جود آمدن خیانت ،شجاعت ،نفرت و عشق شد. دو مرد برای جلب توجه یک روباه دختر باهم می جنگند...            …