نوشته‌ها

انیمیشن کوتاه

خاموش شده

انیمیشن خاموش شده این انیمیشن کوتاه از پنجره های یک آپارتمان شروع می شود. در آنجا سایه های زوج هایی را می‌بینیم که شعله های آتش در سینه خود دارند. شعله ها نمایشی فیزیکی از عشق بین زوج ها هستند. سپس دوربین به شخصیت اصلی می‌رسد…