نوشته‌ها

فیلم کوتاه جف

جف

انیمیشن کوتاه جف هیچ کس حتی خود او از جذابیت و توانایی هایش آگاهی نداشت. تا اینکه یک زن، نگرش "جف" را به زندگی عوض و او را دگرگون می کند ...               …