نوشته‌ها

اسنک اتک

انبمبشن کوتاه اسنک اتک داستان اسنک اتک Snack Attack با پیرزنی سالخورده آغاز می‌شود که قصد دارد از یک تلوان ماشین آخرین بسته‌ی بیسکویت‌های مورد علاقه‌ی خود را بخرد. این خرید با دردسرهای فراوانی همراه است. اما پیرزن نهایتا می‌تواند این بسته …