نوشته‌ها

انوشه انصاری

انوشه انصاری، نخستین زن ایرانی فضانورد

 انوشه انصاری  انوشه انصاری نخستین زن ایرانی فضانورد است. او رئیس انجمن گردانندگان شرکت فناوری ارتباط از راه دور (TTI) می باشد. وی نخستین زن مسلمان  فضانورد هم لقب گرفته. همچنین چهارمین کسی است که خودش تمام هزینه ی سفر فضایی اش را تامین کرده ا…