نوشته‌ها

تاثیر اطرافیان بر زندگی ما چگونه است

اسفنج مان را کجا بگذاریم؟ یا چگونه از محیط اطراف تاثیر بگیریم؟

اسفنج مان را کجا بگذاریم؟ چقدر درباره تاثیر اطرافیان بر زندگی خود فکر کرده اید؟ آیا اصلاً به این موضوع اعتقاد دارید که دیگران می توانند شما را شبیه خودشان کنند؟ دوستی تعریف می کرد پنج سال پیش برای کنفرانسی به شهر بوستون رفته بودم. به همراه یک…
انقلاب صنعتی و محیط زیست

انقلاب صنعتی، دست آورد انسان خردمند!

,
انقلاب صنعتی و دگرگونی جهان توسط انسان خردمند انقلاب صنعتی راه های تازه ای برای تبدیل انرژی و تولید کالا گشود و تا حد چشم گیری انسان را از وابستگی به اکوسیستم اطراف آزاد کرد. انسان ها موانع جنگلی را از پیش پای خود برداشتند، مرداب ها را خشکاندن…