نوشته‌ها

انقلاب صنعتی و محیط زیست

انقلاب صنعتی، دست آورد انسان خردمند!

,
انقلاب صنعتی و دگرگونی جهان توسط انسان خردمند انقلاب صنعتی راه های تازه ای برای تبدیل انرژی و تولید کالا گشود و تا حد چشم گیری انسان را از وابستگی به اکوسیستم اطراف آزاد کرد. انسان ها موانع جنگلی را از پیش پای خود برداشتند، مرداب ها را خشکاندن…