نوشته‌ها

اندامهای مصنوعی انسان و اندامهای هوشمند

اندامهای مصنوعی هوشمند، گامی بزرگ در پیشرفت علم

اندامهای مصنوعی انسان ، قدمتی به طول تاریخ در مطلب قبل درباره بازسازی اندامها در حیوانات و انسان صحبت کردیم. در این بخش اشاره ای به ساخت اندامهای مصنوعی پیشرفته داریم. از گذشته های دور بشر از اندام های مصنوعی برای جبران نواقص جسمی خود استفاده ک…