نوشته‌ها

رشته علوم و معارف اسلامی دبیرستان

آیا رشته علوم و معارف اسلامی برای من مناسب است

آیا رشته علوم و معارف اسلامی برای من مناسب است؟ پیش از بررسی رشته علوم و معارف اسلامی و پاسخ به این سوال، باید تاکید کنیم که بهترین انتخاب برای شما آن است که به آن علاقه دارید. طبق عرف جامعه ممکن است مشاورین و والدین شما را مجبورکنند که رشته های م…