نوشته‌ها

چه رشته ای بخونم

انتخاب رشته تحصیلی، فرصت یا چالش؟ انگار همین دیروز بود زمانی که در دبیرستان بر سر دو راهی انتخاب رشته تحصیلی بین ریاضی و تجربی قرار گرفته بودم و با نگرانی مشغول مشورت کردن و پیدا کردن گزینه ی مناسب برای خودم بودم. در این بین توصیه‌ی بزرگترهای فامیل…