نوشته‌ها

اضطراب در نوجوانان

اضطراب در نوجوانی چگونه به وجود می آید؟

,
اضطراب با اختلال هراس چیست؟ اضطراب در نوجوانان : بزرگسالی زمان تغییرات زیادی، اعم از فیزیکی و روانی است. حجم زیاد این تغییرات می تواند موجب بروز هراس یا اضطراب در نوجوانان شود. البته با توجه به حالات روحی مختلفی که در طول روز تجربه می کنید، …