نوشته‌ها

اضطراب امتحان مشاوره

اضطراب امتحان ، بلای جان دانش آموزان

اضطراب خوب است یا بد؟ آیا شما هم از آنهایی هستید که وقتی نزدیک امتحان ها می شود دچار اضطراب امتحان می شوید؟ وجود اضطراب در حد اعتدال آمیز آن، پاسخی مناسب برای انجام فعالیت ها است. اضطراب است که ما را وا می دارد تا برای معاینه کلی به پز…