نوشته‌ها

ارشمیدس

داستان قانون ارشمیدس

 یافتم! آهاااای یافتم!!!! از خواندن فیزیک خسته شدید؟ شاید بخشی از این خستگی به این موضوع برمی گردد که همیشه مجبور بودید فیزیک را برای حل کردن تمرین ها یا تست زدن بخوانید. به شما حق می دهم که شب امتحان به زمین و زمان ناسزا بگویید! تصور خودم ای…