نوشته‌ها

پراگ

پراگ ، شهری از دل داستانها

,
پراگ بزرگترین شهر چک پراگ تنها شهر اروپاست که مثل کتاب داستان طراحی شده است. شهر پراگ پایتخت کشور جمهوری چک و چهاردهمین شهر بزرگ اتحادیه اروپا است. در پراگ کاخی وجود دارد که به کاخ لدنیس معروف است و اگر بخواهیم یک جمله در وصف آن بگوییم باید گفت…