نوشته‌ها

سواد سلامت

سواد سلامت و اهمیت آن در دوره نوجوانی

,
سواد سلامت و اهمیت آن در دوره نوجوانی سواد سلامت عموماً به معنای توانایی افراد برای دسترسی به اطلاعات سلامت و استفاده از آن به منظور تصمیم گیری مناسب در زمینه حفظ و ارتقای سلامت است. سواد سلامت با سطح سواد افراد پیوند دارد. این مولفه شا…