نوشته‌ها

اد شیرن ستاره موسیقی

اد شیرن ، ستاره مو قرمز استیج

  اد شیرن ، کارتن خوابی که ستاره شد اد شیران یا اد شیرن با نام اصلی ادوارد کریستوفر شیرن 1991 در انگلیس متولد شد. پدرش جان شیرن مدرس هنر و مادرش ایموژن طراح جواهرات است. اد در سن چهار سالگی در کلیسای محلی آواز خواندن را شروع کرد. در زما…