نوشته‌ها

اثر دوپلر به زبان ساده برای نوجوانان

اثر دوپلر به زبان ساده

اثر دوپلر و کاربردهای آن فیزیکدانی را به خاطر رد کردن چراغ قرمز به دادگاه بردند. مرد به قاضی توضیح داد که به علت پدیده ای فیزیکی رنگ قرمز چراغ را سبز دیده است و نباید جریمه شود! آیا همچین چیزی ممکن است؟؟؟ قاضی با کمک دانشمندان دیگر متوجه می شو…