نوشته‌ها

آواتار

آواتار ما در فضای مجازی چقدر شبیه خودمان است؟

من و یا عشق من یک آواتار است آواتار چیست؟ سمبل تصاویری که در شبکه های مجازی یا بازیهای ویدیویی به کار می بریم از یک واژه در آیین هندو به معنای تجسد مادی هبوط خدایان بر روی زمین گرفته شده است. تصاویری که کاربران اینستاگرام و سایر شبکه ها…