نوشته‌ها

مهارت ارتباطی با کتاب مقررات

مهارت ارتباطی با مروری بر کتاب مقررات، نوشته سینتیا لرد

معرفی کتاب - کتاب مقررات نوشته سینتیا لرد ما در تیم تن آپ بر این باور هستیم که آموزش مهارت ها تاثیر عمده ای در زندگی شخصی و شغلی آینده شما دارند و ارزش صرف زمان را دارند. یکی از این مهارتها، مهارت ارتباطی است. آموزش مهارت به معنای تغییر رفتاره…
مهارت های زندگی برای نوجوان

مهارت های زندگی برای آینده نوجوانان

, ,
چه مهارت های برای یادگیری نوجوان ضروری است آموزش مهارت های زندگی برای نوجوان نقش زیادی در آینده آن ها دارد. دوره نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرد. دوره‌ای که با ویژگی‌هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود. گرچه همه­ دوران …