نوشته‌ها

مهارت های زندگی برای نوجوان

مهارت های زندگی برای آینده نوجوانان

, ,
چه مهارت های برای یادگیری نوجوان ضروری است آموزش مهارت های زندگی برای نوجوان نقش زیادی در آینده آن ها دارد. دوره نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرد. دوره‌ای که با ویژگی‌هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود. گرچه همه­ دوران …