نوشته‌ها

آموزش انگلیسی با هری پاتر

لذت آموختن انگلیسی با هری پاتر

هری پاتر ، جادوگر انگلیسی زبان آموزش انگلیسی با هری پاتر ! اما چگونه؟ كتاب هری پاتر را خودتان بخوانيد تا ادبيات انگليسی و درک مطلب خود را تقويت كنيد. اين كتاب را به انگليسی بخوانيد تا با هر صفحه خواندن به اندازه چند جلسه كلاس رفتن انگليسی …