نوشته‌ها

دوستی دختر و پسر

تفاوت مسائل جنسی از نگاه دختران و پسران

,
عواقب سوء مسائل جنسي بر دختران و پسران دوستی دختر و پسر ، دو جنس مکمل (مخالف)، در ذات خود نه چیزی بد و مضموم و نه خطرناک است. از آنجایی که تفاوتهای فیزیولوژیک زیادی در بدن زن و مرد وجود دارد، آگاهی در رابطه دو جنس نقش مهمی در سلامت روحی و جسم…