نوشته‌ها

آریانا گرانده

آریانا گرانده ، ملکه اینستاگرام

  آریانا گرانده ، ملکه جوان اینستاگرام آریانا گرانده یکی از چهره های مطرح این سالها در عرصه موسیقی و بازیگری است. او متولد۲۶ ژوئن ۱۹۹۳است و در حرفه بازیگری و خوانندگی آمریکا فعالیت دارد. آریانا فعالیت حرفه‌ ای خود در بازیگری را به صورت رسمی در سا…