رشته فنی و حرفه ای دبیرستان

آیا رشته فنی و حرفه ای برای من مناسب است

آیا رشته فنی و حرفه ای برای من مناسب است اگر هنگام انتخاب رشته، رشته فنی و حرفه ای را انتخاب کنید، به جای دبیرستان باید به هنرستان بروید. زمانی انتخاب شما هوشمندانه خواهد بود که بر اساس علایق، سلایق و استعدادهایتان باشد. ممکن است خانواده و مشاوران شما را …