مرحله اول

اولین گام برای نه گفتن این است که شما تصمیم بگیرید که اصلا می خواهید پاسخ منفی بدهید با نه؟

ابتدا باید یک ترازو در ذهنتان تصور کنید و جایگاه شخصی که از شما درخواست کرده است را با درخواستی که از شما دارد بسنجید. این موضوع ارتباط کاملاً مستقیمی با میزان اعتبار افراد برای شما دارد.

مثلا یکی از دوستان بسیار نزدیک شما درخواست مبلغ بالایی از شما می کند، شما با توجه به میزان جایگاه دوستتان و میزان اعتمادی که به حرف های او دارید، می توانید تصمیم بگیرید که به اون نه بگویید و یا بله.

مرحله دوم

اگر تصمیم گرفتید به درخواست او جواب منفی بدهید، نوبت مرحله دوم می­رسد، یعنی همراهی اولیه و تقدیر. معمولا شخصی از شما درخواستی دارد دلیلی هم برای درخواستش دارد. چه مبلغی بالایی بخواهد و یا کاری…. در هر حالت دلیلی  برای درخواست می آورد تا شما را مجاب کند که به درخواستش بله بگویید. اگر بخواهید نه بگویید باید پیش از نه گفتن با او همراهی و همدلی کنید و با تشویق کنید، مثلا اگر میخواهد موبایل بخرد و… به او بگویید چقدر خوب و… ئ پس از آن به او نه بگویید.

مرحله سوم

در مرحله بعد سریع نه می گوییم و دلیل نه گفتن را می گوییم. اینجا بهتر است مقداری خودخواه باشید و سریع نه بگویید تا یک روز بعد، یک ماه بعد یا گاهی اوقات چندسال بعد خودمان را سرزنش نکنید.

مرحله چهارم

در آخرین مرحله اگر می توانید به او راه حل ارائه دهید. درست است که پاسختان منفی بود، ولی برای اینکه برای او احترام بگذارید به دنبال راه حل برای او باشید.

در دفعات اول نه گفتن و مخالفت خیلی سخت است و انگار می خواهید یک کلمه بسیار زشت به عزیزترین فرد زندگی تان بگویید. اما از خودتان بپرسید که آیا کار بدی انجام داده اید. انتخاب با خودمان است می توانیم نه نگوییم و در درونمان درگیر شویم و بعدها خودمان و طرف مقابل به مشکل بخورد. مشکل از فرهنگ غلطی است که با آن بزرگ شده ایم و تعارف ها باعث شده که نتوانیم به صورت درست برخورد کنیم و در تمامی زندگی خود با مشکل روبرو میشویم.

پس در کل اگر رفتار ما اخلاقی است و با حقوق انسانی و قانون محل زندگی مان مغایرت ندارد، دلیلی برای احساس گناه وجود ندارد.

فقط برای جواب نه دادن، نباید همدلی و همراهی با دیگران را فراموش کنیم. تا جایی که امکان دارد و به خودمان و دیگران مشکلی ایجاد نمی کند، می توانیم به درخواست دیگران پاسخ مثبت بدهیم و انسانیت را فراموش نکنیم.

نه گفتن صحیح یک مهارت است، با کمی تمرین می توانیم بادبگیریم که چطور نه بگوییم که طرف مقابلمان خیلی ناراحت نشود.