کتاب در تکاپوی معنا

کتاب در تکاپوی معنا

نام کتاب: در تکاپوی معنا (عنوان انگلیسی Hope for the Flowers )

نویسنده: ترینا پالاس

مترجم: طیبه زندی پور

کتاب در تکاپوی معنا حکایت زندگی یک کرم کوچک پروانه است که سر از تخم درآورده و به دنبال چیستی زندگی و شناخت خود ، از درختی که در شاخه آن زندگی و از برگ هایش تغذیه می کرده ، پایین می آید .

این کرم پروانه که ( راه راه ) نام دارد ، به این نتیجه می رسد که زندگی ارزشی بیش از فقط خوردن و بزرگتر شدن دارد…. اما ارزش زندگی را چگونه می توان پیدا کرد؟

 

مدرسه مهارت آموزی تن آپ قرار است به شما کمک کند که معنای زندگی خود را پیدا کنید.

 

مفاهیمی از کتاب در تکاپوی معنا

می توان انسان ها را به سه دسته تقسیم کرد.

دسته اول آنهایی هستند که تن به این زندگی می دهند و همین که سر پناهی داشته باشند و آب باریکه ای، برایشان کفایت می کند.

این دسته از افراد در این داستان، مصداق کرمهایی هستند که فقط می خورند و بزرگتر می شوند.

انسان های دسته دوم را کسانی تشکیل می دهند که در مقایسه با دسته اول از زندگی چیزهای بیشتری طلب می کنند.

دنیای بزرگتری دارند و حاضر نیستند تن به هر سکون و آرامش دروغینی بدهند.

سوال های حل نشده ای دارند و به دنبال جواب آن هم می روند.

اما یا به هدف نمی رسند و یا اگر به هدفی رسیدند و پوچی آن هدف برایشان معلوم شد، سرخورده می شوند و یا کودک وار از آن هدف دفاع می کنند.

کرم هایی که زحمت بالا رفتن از تَل را به خود می دهند، می توانند تمثیلی از این افراد  باشد.

اما دسته سوم انسان ها همانند دسته دوم رشوه های زندگی را نمی پذیرند.

و در طلب دنیایی بزرگتر و با معناتر ، تن به آشفتگی و زحمت می دهند.

به دنبال جواب سوالات حل نشده خویشند.

اما مثل دسته دوم ، به راحتی اسیر مشکلات راه نمی شوند .

زود دچار یاس و ناامیدی نمی شوند زیرا می دانند که هدف نهایی در زندگی دست یابی به حقیقت است.

و هر چیزی که در این میان ما را به حقیقت نزدیکتر کند ، اصالت و ارزش دارد.

نه صرفاً گفته های یک ایدئولوژی یا هر خط فکری دیگر.

دسته سوم انسان هایی هستند که قید خزنده بودن را زده و پرواز می کنند.

 

منبع: Panteashop.ir