یک امروز، ارزشِ دو فردا را دارد….

کار امروز را به فردا نیندازید – معمولا ما تمایل دارید کار امروز را به فردا بی اندازیم و هرچقدر بیشتر این کار را انجام دهیم، نگرانی برای انجام آن کار بیشتر می شود. این تمایل برای به عقب انداختن کارها در بلندمدت می تواند مشکل ایجاد کند. کار امروز را به فردا انداختن می تواند ریشه مشکلات جدی باشد. کار امروز را به فردا انداختن یک رفتار است و می توان آن را تغییر داد.

برای برطرف کردن این مشکل، فهمیدن این که چرا کار امروز را به فردا می اندازیم، کمک می کند که مشکل خود را برطرف کنیم.

به چند دلیل ممکن است کار امروز را به فردا بی اندازیم. برای مثال ممکن است، دوست نداشته باشیم آن کار را انجام دهیم و به اجبار باید آن کار را انجام می دهیم و یا بلد نیستیم آن کار را به خوبی انجام دهیم.

از چند طریق می توان این مشکل را برطرف کرد:

زمان پایان برای هر فعالیت تعیین کرد

برای فعالیت ها یک زمان نهایی مشخص کنید. باید مشخص کنید که تا چه زمانی فرصت دارید که هریک از فعالیت ها را انجام دهید.

تقسیم کردن یک فعالیت بزرگ به فعالیت های کوچک تر

اگر انجام یک فعالیت برای شما خیلی سخت است، می توانید آن را به فعالیت های کوچک تقسیم و سپس برای آن فعالیت های کوچک زمان تعیین کنید.

از کارهای کوچک تر شروع کنید

بعضی از کارها را به خاطر سخت بودن به عقب می اندازیم. برای موفقیت در این کارها باید آن را با کارهای کوچک شروع کنیم. موفقیت در کارهای کوچک و آسان، موفقیت در کارهای بزرگ را تضمین می کند. برای مثال اگر ارائه درسی دارید و از سخنرانی کردن در جمع می ترسیم، باید تصور کنید که قرار نیست همه کار را با هم انجام دهید؛ بنابراین ابتدا تحقیق کنید و متن ارائه را آماده کنید و به نوعی خود را برای مراحل بعدی آماده می کنید. با شروع فعالیت های اولیه برای انجام بقیه کارها دلگرم می شوید.

از دیگران کمک بگیرید

اگر با انجام دادن کاری مشکل دارید، آن کار را به عقب نیاندازید و به جای عقب انداختن از دوست و یا خانواده خود کمک بگیرید.

فعالیت های خود را یک بازی بدانید

شما نیاز دارید که درباره کارهایی که انجام می دهید حس مثبت داشته باشید و انگیزه کافی برای انجام دادن آن ها داشته باشید. خیلی از مواقع انجام دادن یک کار را اصلا دوست ندارید و به همین دلیل انجام آن کار را به عقب می اندازید. برای این که از انجام آن کار لذت ببرید به آن کار به شکل بازی نگاه کنید. همچنین می توانید محیط انجام آن را به طوری که دوست دارید آماده کنید، برای مثال خودکار جدیدی برای انجام آن خریداری کنید؛ نوشیدنی و یا خوراکی مورد علاقه خود را تهیه و همزمان با انجام کار آن را میل کنید؛ آهنگ مورد علاقه خود را گوش کنید و….

برای خود پاداش در نظر بگیرید

هدیه و پاداش باعث می شود که نسبت به کارها حس مثبت داشته باشیم. همیشه نباید انتظار داشته باشیم که هدیه از طرف دیگران باشد و برای خودمات هم می توانیم هدیه در نظر بگیریم. شما می توانید برای انجام دادن کارها در زمان مشخص، هدیه و پاداش درنظر بگیرید. حتی می توانید پاداش های کوچک نیز در نظر داشته باشید، برای مثال می توانید برای خود پاداش دهید و زمان اختصاص به بازی های کامپیوتری را افزایش دهید.

خود را ببخشید

برای انجام کارها انعطاف داشته باشید و بدانید که همیشه برنامه ها دقیق اجرا نمی شوند و برخی مواقع یک سری موارد پیش بینی نشده باعث می شود که کارها در زمان خود انجام نشوند. برای مثال؛ حتی ممکن است یک روز شما حوصله و انگیزه لازم برای انجام کاری را نداشته باشید، این موارد معمولا اتفاق می افتد و شما به جای محاکمه خودتان باید سعی کنید به برنامه خود بازگردید.

خود را امتحان کنید

مدیریت زمان کاری نیست که یک بار انجام دهد و دیگر تمام شود. مدیریت زمان باید تبدیل به یک کار و رفتار همیشگی در شما شود. با گذشت زمان ممکن است، اولولیت های شما برای انجام دادن و همچنین مدت زمان مورد نیاز برای هر یک از فعالیت ها تغییر کند. به مرور زمان باید فعالیت ها و برنامه زمانی خود را بررسی و اصلاح و تکمیل کنید. در واقع باید به صورت مستمرخود را امتحان کنید.

سعی کنید که برای تکمیل برنامه زمانی خلاقیت داشته باشید و آن را به مرور زمان تکمیل کنید. برای موفقیت در حال و آینده باید از اشتباهات خود در زمان بندی و فعالیت ها یاد بگیرید.

برای موفقیت باید سعی کنید که دچار روزمرگی نشوید و همواره در جهت هدف های خودتون حرکت کنید. برای این که دچار روزمرگی نشوید، باید برای همیشه خودتان و برنامه زمانی و فعالیت هایی که انجام می دهید را امتحان کنید که آیا در مسیر درستی هستید و یا خیر.

اگر کارها آن طوری که فکر می کردید پیشرفت نداشته است، اصلا ناراحت نباشید، طبیعی است. این فعالیت باید به مرور زمان آموخته شود و جزئی از رفتار شما شود. اگر به خوبی مهارت مدیریت زمان را بی آموزید، برای تمامی عمر و تمامی جنبه های زندگی (تحصیلی، اوقات فراغت، آموزش هنر، ورزش، خواندن کتاب، دیدن فیلم و….) شما کاربرد خواهد داشت.

چالش

  1. آیا بر روی کارهایی که انجام می دهم، تمرکز دارم؟
  2. زمان کافی برای کارهای خودم دارم؟
  3. فعالیت های برنامه ریزی شده را انجام داده ام؟
  4. آیا بدون عجله کارهایم را انجام می دهم؟
  5. آیا درک و حس من از زمان بهتر شده است؟
  6. آیا به هدف های خودم رسیداه ام؟

سعی کنید به این سوالات اضافه کنید. پس از پاسخگویی به این سوالات و امتحان کردن خودتان، سعی کنید برنامه ریزی خودتان را اصلاح و بهبود بدهید.

 

کار امروز را به فردا نیندازید