کتاب نوجوان چالش های هدف گذاری

چالش های هدف گذاری

چالش های هدف گذاری ، اگر به هر روشی می کوشید به اهدافی که برای خود ترسیم می کنید متعهد بمانید، این کتاب برای شماست. این که در دستیابی به اهدافتان مشکل دارید دلایل زیادی دارد که این کتاب به آن پرداخته است. این کتاب پانزده مسئله رایج را در قالب چالش بیان می کند این ها مشکلاتی است که شما وقتی اهداف خودتان را دنبال می کنید با آنها مواجه می شوید. وقتی این کتاب را می خوانید متوجه می شوید همه این چالش ها در یک چیز با هم مشترکند. چیزی در اعماق وجود شما رخ می دهد که مانع از انجام کار دلخواهتان می شود چالش های پانزده گانه را به دقت بخوانید و راه حل های ارائه شده را به کار ببندید تا ببینید چه اتفاقی می افتد و و چگونه به پیشرفتی که امیدش را داشتید دست نیافتید. از این رو بهترین کاری که شما را به سرعت و به صورت اثر بخش به اهدافتان متعهد می کند تعیین کنید.

عنوان: چالش‌های هدف گذاری

نویسنده: دکتر ویل ادواردز

مترجم: ابوذر کرمی

ناشر: سایه سخن