تفکر نقادانه

تفکر نقادانه مهارتی است که شاید نوجوانان با شنیدن آن فکر کنند که این مهارت بیش تر مناسب گروه های سنی بالاتر است.

اما درواقع بیشترین کاربرد این مهارت در سن نوجوانی و آغاز جوانی است.

زیرا تفکر نقادانه، نوعی تفکر منطقی است که وقتی قرار است تصمیمی مهم گرفته شود یا کاری بزرگ و مهم انجام گیرد، به کار می آید.

تفکر نقادانه یعنی هر صحبتی را بدون فکر قبول نکنیم، بلکه آن گفته را ارزیابی و بررسی کنیم که آیا درست است یا نه؟

نقاد بودن فقط در مورد دیگران نیست، بلکه شامل رفتارها و گفتارهای خودمان هم می شود.

تفکر نقاد یعنی به بررسی صحت، دقت و ارزش اطلاعات و دانسته های پیشنهادی یا درخواست هایی که از ما می شود، بپردازیم.

این تفکر در جست و جوی شواهد، دلایل و مدارک برای قضاوت کردن و نتیجه گیری است.

 

قدرت مهارت

بعد از این که تفکر نقادانه را در زندگی به کار بردید، کم کم به اهمیت آن پی می برید.

این مهارت به شما قدرت های زیادی می دهد:

۱. مهارت تفکر نقادانه به شما کمک می کند تا اطلاعات اساسی برای یک تصمیم گیری صحیح جمع آوری کنید.

۲. این قدرت را به شما می دهد که بتوانید از میان اطلاعات و پیشنهادهای فراوانی که به شما می شود، پیشنهادهای سالم را از پیشنهادهای ناسالم تشخیص بدهید.

۳. به شما کمک می کند واقعیت ها را بیابید و خود را محدود به حدس و گمان نکنید.

۴. مهارت تفکر نقادانه از آسیب های روانی، اجتماعی، خشونت، بی توجهی به قوانین و مقررات و… پیشگیری می کند.

 

هدف اصلی مدرسه مهارت آموزی تن آپ این است که شما را با آموزش مهارتهای ضروری، برای یک زندگی موفق، آماده کند.

تفکر نقادانه به دنبال عیب جویی نیست

مهم است که بدانیم تفکر نقادانه چه چیزی نیست.

یعنی این مهارت را با لجاجت و عیب جویی و… اشتباه نگریم.

زیرا تفکر نقاد انتقادکردن، عیب جویی و ایراد گرفتن نیست.

بلکه نقاد بودن یعنی ارزیابی کردن، بررسی کردن، سنجیدن و مطالعه کردن.

تفکر نقادانه، بی احترامی و بی توجهی به بزرگسالان نیست.

در این مورد بهترین کاری که می توان انجام داد این است که:

۱. از عصبانیت و پرخاش بپرهیزید و با لحن مناسب و محترمانه صحبت کنید و نجنگید. شما در میدان مبارزه نیستید.

۲. نظر خود را بیان کنید. می توانید نتیجه تفکر نقادانه خود را با آن ها در میان بگذارید.

۳. به طرف مقابلتان هم اجازه صحبت بدهید و دیدگاه او را هم در نظر بگیرید.

۴. در صورتی که دیدگاهتان هم چنان متفاوت بود سعی کنید راه حل سومی را جست و جو کنید.

۵. در صورتی که مشکل همچنان باقی بود، از مهارت حل مسئله استفاده کنید.

 

منبع: ضمیمه همشهری، دوچرخه