اهداف آموزش زبان 

پادکست آموزش زبان:

آموزش زبان با اهداف مختلفی مانند دیدن فیلم و گوش دادن به آهنگ، پیشرفت در مسیر شغلی، مهاجرت، ارتباط با جهان و…. انجام می شود.

اما در مجموع آموزش زبان انگلیسی باعث می شود که عینکی داشت باشید و بتوانید جهان را از دید دیگری مشاهده کنید.

می توان با آموزش زبان دوم یک جهان موازی را تجربه کرد.

می توان به زندگی رنگ و بوی جدیدی داد و ذهن خود را پرورش داد.

 

پادکست رادیو نوجوان

تهیه شده توسط تیم تن آپ

متن و صدا: آسیه رنجبر

 

برای شرکت در دوره های مهارت آموزی با شماره ۶۶۱۲۰۰۵۹ تماس بگیرید و یا به آدرس Sch@teenager.ir ایمیل بزنید.