یک؛ هوش تغییر نمی کند

با داشتن ذهنیت ثابت، همه چیز همانطور است که باید باشدف ما قذرتی برای تغییر هیچ چیز نداریم. با انتخاب ذهنیت رشد توانایی بهبود هرچیزی را در وجود خود احساس می کنیم.

باور جدید: هوش سیال و تغییرپذیر است.

هوش شما نه تنها انعطاف پذیر است بلکه به توانایی تان در ایجاد ذهنیت رشد نیز بستگی دارد.

دو؛ ما فقط ۱۰ درصد از مغزمان استفاده می کنیم.

تمام قدرت مغزتان همین الان در اختیارتان است. ما از تمام مغزمان استفاده می کنیم، برخی از افراد از مغز خود بهتر از دیگران استفاده می کنند.

باور جدید: من یادمیگیرم از تمام مغزم به بهترین شکل ممکن استفاده کنم.

 

سوم؛ اشتباهات، شکست هستند

بسیاری از ما خیلی از توانایی های واقعی خود فاصله داریم، چرا که از اشتباه کردن بیش از حد می ترسیم.

باور جدید: شکست وجود ندارد. شکست فقط یادگیری است.

 

چهار؛ دانش قدرت است.

دانش مهم است، اما انجام عمل است که موجل قدرتمند شدن آن می شود. واقعیت این است: دانش قدرت نیست، دانش پتانسیل این را دارد که قدرت باشد.

باور جدید: دانش به همراه عمل، منجر به قدرت می شود.

 

 

پنج؛ یادگیری چیزهای جدید خیلی مشکل است

گاهی یادگیری چیزهای جدید مشکل است، مهم تر آن است که یادگیری، مجموعه ای از روش هاست، فرآیندی که قطعا اگر بدانید چطور باید یاد بگیرید راحت تر خواهد بود.

باور جدید: زمانی که راه هایی جدید برای یادگیری می آموزید، چالش یادگیری چیزهای جدید برایتان جالب، ساده تر و لذت بخش تر می شود.

 

ششم؛ انتقاد دیگران مهم است

سریعترین دانش آموزان روی زمین کودکان هستند و دلیلش این است که برایشان مهم نیست دیگران چه فکری درباره شان می کنند. آن ها از اشتباه کردن و شکست خوردن خجالت نمی کشند. باید یادبگیریم که ترسی از انتقاد دیگران نداشته باشیم.

باور جدید: دوست داشتن، عشق ورزیدن یا احترام گذاشتن به من، وظیفه شما نیست. وظیفه خود است.

 

هفتم؛ نبوغ از بدو تولد آغاز می شود

عظمت از بدو تولد حاصل نمی شود، بلکه در .جود شخص پرورش داده می شود.

باور جدید: نبوغ از بدو تولد ظهور نمی کند، بلکه از طریق تمرین زیاد حاصل می شود.