دانسته هایتان را مانند یک ساعت مچی در دست کنید، نه صرفا به این خاطر که نشان دهید آن را دارید. بلکه به این خاطر که اگر کسی از شما ساعت را پرسید، برایش بگویید

مهارت مدیریت زمان، عامل مهمی برای موفقیت تحصیلی و غیرتحصیلی است ( مدیریت زمان در درس خواندن ). دانش آموزان/ دانشجویانی که دارای این مهارت هستند معمولا در برنامه ریزی زمان مطالعه و هماهنگ کردن برنامه ها با خود به موفقیت می رسند.

موفقیت تحصیلی شامل به دست آوردن مجموعه توانایی هایی است که در زمان تحصیل به دست می آورید و در زندگی و شغل آینده شما را راهنمایی می کنند. دانش آموزان/ دانشجویانی موفق می شوند که از زمان محدود خود حداکثر استفاده را کنند. در غیر این صورت برای انجام تکالیف و پروژه های تحصیلی و همچنین سایر فعالیت های جانبی خود با مشکل روبرو خواهند شد.

معمولا تا زمانی که والدین، مشاورها و یا آموزشگاه ها مدیریت زمان را در اختیار دارند، آن ها از لحاظ تحصیلی موفق هستند؛ ولی ممکن است اگر مدیریت زمان را خود برعهده بگیرند با مشکل مواجه شوند. معمولا این مشکل برای دانشجویان که وارد دانشگاه می شوند، اتفاق می افتد. در واقع والدین؛ مشاورها و یا آموزشگاه ها به جای این برنامه ریزی و مدیریت زمان را به دانش آموزان بی آموزند، خودشان برای آن ها برنامه ریزی می کنند. دانش آموزان اگر خود بی آموزند که برنامه ریزی تحصیلی و مدیریت زمان را خود انجام دهند، مهارت مدیریت زمان را خود می آموزند و این مهارت برای تمام طول زندگی برای آن ها اثربخش خواهد بود.

با توجه به مطالب ذکر شده، مساله مدیریت زمان نقش مهمی در موفقیت تحصیلی و زندگی آینده شما دارد و باید سعی کنید با برنامه ریزی تحصیلی و مطالعه خود آن را تمرین کنید و تنها به برنامه ای که مشاورها و آموزشگاه ها به شما می دهند، وابسته نباشید. فراموش نکنید که هیچکس مانند خودتان، با شرایط و حالات روحی شما آشنا نیست و بهترین برنامه را خودتان می توانید طراحی کنید.

پیش از هرچیز باید در نظر داشته باشید که هدف داشتن در تحصیل نقش مهمی در موفقیت دارد و چند نکته را در نظر داشته باشید:

  • واقع گرا باشید؛ نمی توان تمام روز را تنها درس خواند و یا کارهای پژوهشی اختصاص داد و این کار باعث می شود که خسته شوید. پس سعی کنید ساعاتی در روز را برای مطالعه آزاد، همراهی با خانواده، استراحت، تفریح و… اختصاص دهید.
  • انعطاف داشته باشید؛ همیشه نمی توان دقیقا آن چیزی را که برنامه ریزی کرده اید، اجرا کنید. بنابراین بهتر است در برنامه خود زمان هایی را اختصاص دهید تا فعالیتهای عقب افتاده خود را انجام دهید. برنامه خود را در معرض دید قرار دهید که همواره به شما یادآوری شود.
  • تنوع در برنامه ریزی؛ موضوع درس های را یکنواخت انتخاب نکنید، این کار باعث می شود که زود خسته شوید و برنامه خود را اجرا نکنید. البته به نحوی برنامه ریزی کنید که در هر موضوع زمان برای تمام کردن یک مبحث یا بخش وجود داشته باشد و مطالب را نصفه رها نکنید.
  • تمرکز داشته باشید؛ همانطور که در یک بخش به صورت مجزا به بحث تمرکز پرداخته شد، تمرکز نقش بسیار مهمی در مطالعه و تحصیل دارد. در واقع مطالعه و آموختن متمرکز است و نه تنها مشغول بودن. نیازی نیست که همیشه برای ساعت های طولانی برنامه ریزی کنید، می توانید برای از زمان های کوچک مانند نیم ساعت و یک ساعت هم در برنامه های خود استفاده کنید، اما مطالعه متمرکز و اثربخش.
  • استراحت را فراموش نکنید؛ سعی کنید برای در طول هفته برنامه های مطالعه و آموزشی خود را برنامه ریزی کنید و برای آخر هفته زمان کافی برای استراحت، میهمانی و سایر فعالیت های شخصی خود زمان بگذارید. برنامه ریزی و مدیریت زمان استراحت به اندازه زمانبندی زمان مطالعه و تحصیل در موفقیت شما نقش دارد. جسم و ذهن تمام افراد به استراحت نیاز دارد تا انرژی و تمرکز کافی در زمان انجام دادن فعالیت ها داشته باشند.