مهارت نه گفتن

در زندگی زمان های بسیاری پیش خواهد آمد که مجبورید در پاسخ به خواسته یا پیشنهاد دیگران، تصمیم گیری کنید.

تصمیم بین قبول یا رد کردن آن خواسته یا پیشنهاد.

معمولاً اکثر ما برای جلب اعتماد و تایید گرفتن از طرف مقابل، خواسته او را قبول می کنیم.

آن هم بدون درنظر گرفتن شرایط و خواسته خودتان.

ما همیشه قرار نیست ماشین برآورده کردن خواسته های دیگران باشیم.

هنر نه گفتن و مذاکره، یکی از مهارتهایی است که دانستنش می تواند زندگی اجتماعی شما را متحول کند.

با هم قسمت دوم پادکست «مهارت نه گفتن» گروه هلی تاک را می شنویم.

 

برای شرکت در دوره های مهارت آموزی با شماره ۶۶۱۲۰۰۵۹ تماس بگیرید و یا به آدرس Sch@teenager.ir ایمیل بزنید.