مهارت خود انضباطی برای نوجوانان

دو کتاب درباره مهارت خود انضباطی در نوجوانان

 

نام کتاب: تلاشت را بکن و بهترین خودت باش!

نویسندگان: الیزابت وردیک و پاملا اسپلند

مترجم سمیرا ابراهیمی

خلاصه و تحلیل:

این کتاب درباره رعایت حد و حدود و چهارچوب ها و قوانین است که یکی از مواردی است که به رشد شخصیت کمک می کند.

رعایت این مفهوم الزامی است که ” قوانین، رفتار را هدایت می کنند.”

هدف نویسنده آشنا کردن مخاطب با یکی از مهارت های زندگی به نام حد و حدود و انتظارات است.

همچنین این مفهوم که اجرای قوانین و یا نقض آن ها چه پیامدهایی دارد.

موضوع کتاب بسیار مناسب و خوب انتخاب شده است.

این کتاب برای کودکان و بزرگسالانی که اعتماد به نفس ندارند، زیاده خواه هستند و یا مشکلات این چنینی دارند، مفید است.

راه کارهای ارائه شده برای مهارت خود انضباطی در نوجوانان از نکات مثبت کتاب است.

البته شاید ایراد کلی کتاب را در این بدانیم که نویسنده بنا به مقتضیات فرهنگ و جامعه ی خود آن را نوشته و مخاطب ایرانی اگر بخواهد به تنهایی آن را مطالعه کند ممکن است دچار سردرگمی شود.

 

نام کتاب: خود دوست داشتنی من

نویسنده: فنی بریت

مترجم مهناز بهرامی

 

خلاصه و تحلیل:

هلن را هیچ کس دوست ندارد.

زندگی او با داستان جین ایر در می آمیزد و با توجه به مشکلات فراوان اطرافش، پایانی شگفت انگیز برای سرنوشت خود رقم می زند.

نویسنده از شیوه روایت داستان در داستان استفاده کرده است.

موضوع دختری است که در دنیای بلوغ خود و کم بودن اعتماد به نفسش دست و پا می زند.

خلاء بلوغ و تمامی احساسات دخترانه با کمک تصاویر در این کتاب بیان شده است.

نویسنده به مخاطب می آموزد که امید به زندگی با ایجاد ارتباط با دیگران حاصل می شود.

زبان و واژگان با دانش گروه سنی مخاطب تناسب دارد.

تصاویر زیبا و با متن هماهنگ هستند.

کیفیت ارائه مناسب موضوع و مخاطب است.

خواندن این دو کتاب را برای مهارت خود انضباطی در نوجوانان به شما توصیه می کنیم.