من نوکر بابا نیستم

من نوکر بابا نیستم

ماجرا من نوکر بابا نیستم در یکی از روستاهای جنوب رخ می‌دهد؛ گو این‌که نویسنده اعتراف می‌کند اصل داستان مربوط به یکی از روستاهای
کرمانشاه بوده است. بسته پولی از جیب پدری خسیس و سخت‌گیر در چاه مستراح می‌افتد و پدر تصمیم می‌گیرد یکی از بچه‌هایش
را به زور در چاه بفرستد. بچه‌ها مقاومت می‌کنند و کشمکش بالا می‌گیرد. داستان به تصویرگری جالب «حمید بهرامی» آراسته
شده و این ارتباط‌گیری با شخصیت‌های داستان را ساده‌تر و وجه طنزآمیز کتاب را پررنگ‌تر می کند.

نویسنده: احمد اکبر پور
نشر: افق