نوجوان

مفهوم پرورش

پرورش به معنای مراقبت، اهمیت دادن، و کمک‌کردن به رشد است.

ما چیزهای مختلفی را پرورش می‌دهیم، گیاهان را پرورش می‌دهیم و علایقمان را ارتقا می‌دهیم.

پدر یا مادر تا حد توان سعی می‌کنند فرزندان خود را پرورش دهند. آن ها کمک کنند فرزندان به انسان‌هایی قدرتمند، سالم، بامحبت تبدیل شوند، که بتوانند از پس کارهای خودشان بربیایند. این بدان معنی است که نیازهای احساسی و جسمی آن‌ها را برآورده کنیم.

در مدارس، سعی می‌کنند بستر امنی ایجاد کنیم، که کودکان به شکوفایی برسند.

نوجوانان نیازمند عشق بی قید و شرط والدین، یا مراقبانشان هستند.

نوجوانان نیاز به تأیید کسانی دارند که از نظرشان مهم‌اند.

خیلی مهم است که هر نوجوان را به عنوان فردی منحصر به فرد در نظر بگیریم و به آنها کمک کنیم، به صورت منحصربه­ فردی خودشان مهارت‌هایشان را پرورش دهند. خیلی مهم است که نسبت به آن‌ها پیش‌فرضی نداشته باشیم.

اگر بزرگسالان به کودکان گوش بدهند و پاسخ بدهند، فعالیت‌های مشترکی با آن‌ها انجام دهند، بینشان پیوندی شکل می‌گیرد. وقتی بزرگسالان، حتی کوچکترین کاری کودکان انجام می‌دهند را تشویق کنند، کودکان واکنش نشان می‌دهند و عزت نفس‌شان رشد می‌کند. از این طریق، کودکان خود و جهان اطراف را بهتر درک می‌کنند و همدلی آن‌ها رشد و شکوفا می‌شوند.

با استفاده از زبان، می‌توان احساسات‌ را ابراز کرد

گاهی اوقات، نوجوانان بدون اینکه از زبان مناسبی برای ابراز احساسات‌شان استفاده کنند، می‌خواهند احساساتی که دارند را نشان بدهند.

استفاده از کلمات، به جای رفتارها، یکی دیگر از مهارت‌هایی است که می‌توان آموزش داد. استفاده از زبان احساسی، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی، روشی عالی برای گفتگو است و به پیشرفت اجتماعی و احساسی نوجوانان کمک می‌کند.

برگرفته از کتاب:

مدیریت رفتار مثبت در مدارس

لیز ویلیامز

فراموش نکنیم که: “نوجوانان نیازمند عشق بی قید و شرط والدین، یا مراقبانشان هستند.”