فرشته سکوت کرد کتاب نوجوان

فرشته سکوت کرد

در مقدمه کتاب فرشته سکوت کرد می خوانیم:

این کتاب در حقیقت اولین رمان هاینریش بل به شمار می رود که در سال های ۵۱ – ۱۹۴۹ نوشته شده است، در آن زمان ناشر از چاپ اثر سر باز زد و هاینریش هم تصمیم گرفت که کتاب را کنار بگذارد.

یکی از دلایلی که ناشر اثر هاینریش را چاپ نکرد این بود که:

مردم بیچاره دیگر حوصله خواندن این گونه مطالب مربوط به جنگ و بدبختی های آن را ندارند.

 ماجرای این کتاب در روز تسلیم شدن آلمان در سال ۱۹۴۵ آغاز می شود و روایت سربازی است که از جنگ فرار کرده و به شهر ویران شده خود باز می گردد. قهرمان داستان که هانس نام دارد در شهر به دنبال نان و سرپناه است و…

نویسنده: هاینریش بل

ترجمه: سعید فرهودی

انتشارات: نون