انیمیشن کوتاه عبور از حیات وحش

داستانی طنزآمیز درباره یه حلزون پسر کوچک اما مصمم

که باید برای برگشتن پیش دوست دختر عزیزش از اتوبان شلوغ رد بشه.

آیا میتونه به ناتوانیش غلبه کند و ثابت کنه عشق هر مانعی رو از سر راه برمیدارد؟