کتاب نوجوان شاگرد قصاب

شاگرد قصاب

شخصیت اصلی این رمان نوجوان روان‌پریش و قاتل به نام «فرنسی» است که به دلیل همین روان‌پریشی در روایتش هیچ مرزی بین واقعیت با خیال و توهم وجود ندارد. فرنسی هرچند که جنایتکار است، اما حس همدلی مخاطب را نیز برمی‌انگیزد. در معرفی کتاب می خوانیم: «این داستان را بچه روان پریشی به صورت اول شخص و جریان سیال ذهن روایت می‌کند و طول داستان، روایت به سوی جنون پیش می‌رود. روایت “شاگرد قصاب” از این نظر به عهده راوی غیر قابل اعتمادی است که گاه مخاطب را تا مرز توهم می‌برد …»

در بخشی از رمان که در پشت جلد کتاب درج شده، آمده: «وقتی می رسیدم خانه هوا دیگر روشن شده بود و مسخره بود اگر می خواستم بروم به رخت خواب، برای همین کنار بابا می نشستم به چیزهای مختلف فکر می کردم، یکی اش اینکه آدم های لال چون نمی توانند داد بزنند احتمالا توی شکم شان سیاه چاله دارند … »

عنوان:

شاگرد قصاب

نام نویسنده: پاتریک مک‌کیب

نام مترجم: پیمان خاکسار

نشر: چشمه