ویژگی جهان سومی ها

سی ویژگی جهان سومی ها

ویژگی های جهان سومی ها

 1. اول عصبانی می­شوند، بعد شاید فکر کنند؛
 2. سئوال کردن را افت شخصیتی می­شمارند؛
 3. در تنظیم اولویت­ها، بسیار سرگردانند؛
 4. خیلی تلاش می­کنند خود را اثبات کنند؛
 5. مخاطبان خود را دست کم می­گیرند؛
 6. موفقیت را در پول زیاد خلاصه می­کنند؛
 7. خیلی به هرم مازلو، اعتقادی ندارند؛
 8. تغییر و شکست را یکی می­دانند؛
 9. از اینکه از زحمات افراد تقدیر کنند پرهیز می­کنند؛
 10. از ناهماهنگی با یکدیگر لذت می­برند؛
 11. کنترل دیگران را ارزش می­شمارند؛
 12. علاقه شدیدی به ورود در مسایل دیگران دارند؛
 13. در مورد طبع بشر بسیار کم می­دانند؛
 14. به ندرت ناخودآگاه خود را خانه تکانی می­کنند؛
 15. قابل اتکاء نیستند و با آگاهی این کار را می­کنند؛
 16. زیستن در تناقضات را زرنگی قلمداد می­کنند؛
 17. برای تحقق کارآمدی، کارها را به صد قسمت تقسیم نمی­کنند؛
 18. با بی احترامی به دانشمندان خود، آنها را به مهاجرت سوق می­دهند؛
 19. آموزش ندیده ­اند کارها را برای درازمدت انجام دهند؛
 20. گرفتار چند غریزه هستند؛
 21. در استفاده از واژه ­ها، بسیار کم دقت می­کنند؛
 22. برنامه ­ریزی و تخیلات برای آنها مساوی هستند؛
 23. تمایل شدید به یکسان­ سازی انسانها دارند؛
 24. بارها اشتباهات قبلی را تکرار می­کنند؛
 25. تعداد اشتباهاتشان بسیار بالاست؛
 26. پس از اینکه بلند شدند، صندلی را جای خود نمی­گذارند؛
 27. در شهرهایشان هنوز آداب مدنی بسیار ضعیف هستند؛
 28. خودنمایی را با اعتماد به نفس اشتباه می­گیرند؛
 29. از خودشان بیش از اندازه راضی هستند؛
 30. و بنابراین رشد نمی­کنند.

منبع: سایت دکتر سریع القلم