سه قانون حرکتی نیوتن

آیزاک نیوتون انگلیسی یکی از بزرگترین فیزیکدانان جهان است.

انقلابی که او با یافته هایش در فیزیک و در درک ما از دنیا به پا کرد، بسیار بزرگ بود.

او با کشف سه قانون اصلی حرکتی، پایه گذار علم مکانیک کلاسیک است.

در ویدیوی بالا سه قانون حرکتی نیوتون را به زبان ساده مرور می کنیم.

 

در بخش مهارت تحصیلی می توانید اطلاعات مفیدی درباره رشته های درسی و کارکرد دروس پیدا کنید.

 

قانون اول نیوتن یا قانون لختی

قانون اول نیوتن بیان می کند که اگر نیروی خارجی بر یک جسم بدون حرکت وارد نشود، این جسم همچنان بی حرکت باقی می ماند.

در واقع، بدون اعمال نیرو بر روی جسمی که در یک مسیر مستقیم با سرعت ثابت در حرکت است‌، جسم همچنان به حرکت مستقیم خود در سرعت ثابت ادامه می دهد.

قانون دوم نیوتن یا قانون شتاب

مجموع نیروهای وارد شده بر یک جسم برابر با شتابی است که متناسب با جرم ذره به آن وارد می شود.

یعنی اگر جرم یک جسم را در شتاب آن ضرب کنیم، میزان کل نیروی واردشده بر جسم مشخص می شود.

 

قانون سوم نیوتن یا قانون کنش و واکش

هر عملی عکس العملی دارد، مساوی با آن و در جهت مخالف آن.

 

سه قانون حرکتی نیوتون پس از سالها و پیشرفت علم و کشفیات، هنوز هم بدون تغییر معتبر است.