سندرم دست بیگانه یک بیماری نادر و عجیب

بیگانه ای زیر پوست من

سندرم دست بیگانه : فکر کنید صبح که در بیمارستان از خواب بیدار می شوید، عروسکی پلاستیکی به شکل دست را روی تخت خواب خود می بینید و با اوقاتی تلخ می خواهید آن را از روی تخت به زمین پرت کنید.

تا اینجا همه چیز عادی به نظر می رسد.

اما متوجه می شوید با تلاش برای جدا کردن این دست عروسکی از تختتان، خودتان نیز دارید از تخت واژگون می شوید.

عروسک به بدن شما متصل شده.

قضیه به اینجا ختم نمیشود؛ این عروسک گاهی تکان میخورد و به اختیار خود کارهایی را انجام می دهد.

نکند این دست شخص دیگری است که به من متصل شده؟ نکند این ارمغان بیگانه ها باشد؟

 

سندرم دست بیگانه

درک حس اندام ها و به حرکت درآوردن آنها به قدری سریع و دقیق اتفاق می افتد که نبودن آن ها غیر طبیعی به نظر می رسد.

اما اوضاع در بیماران مبتلا به سندرم دست بیگانه به همین سادگی ها هم نیست.

در این بیماران یک اندام حس خود را از دست داده، اما به طور غیرآگاهانه به فعالیت مستقل و گاه مخرب خود ادامه می دهد.

وقوع سندرم دست بیگانه بسیار نادر است و می تواند در پی ضربه مغزی، تومور و یا آسیب به جسم پینه ای رخ دهد.

نکته جالب در مورد کنترل این بیماری این است که تکنیکهای رفتاری مثل استفاده از آینه یا نگه داشتن دائمی یک جسم در دست آسیب دیده تا حد زیادی از رفتارهای غیرعادی آن می کاهد.

 

تهیه کننده: پوریا بحیرایی – دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

 

درسها قرار نیست همیشه خشک و غیرجذاب و فقط برای نمره گرفتن باشند.

بخش لذت دروس تین سایت به شما کمک می کند دیدگاهی تازه نسبت به دروس مدرسه داشته باشید.