انیمیشن کوتاه سرنوشت

داستان انیمیشن کوتاه سرنوشت درباره سختی ها و اتفاقاتی است که در آینده برای ما به وجود می آید…