انیمیشن کوتاه زمان قرضی

 

انیمیشن کوتاه زمان قرضی Borrowed Time که دوران وسترن را به عنوان پس‌زمینه داستانی خود بر‌گزیده، دقیقا به سراغ این مفهوم رفته است:

تمامی ما خاطرات و تجربیات خوب و بد بسیاری داریم و در آینده نیز به تعداد آن‌ها اضافه خواهد شد.

به همان اندازه که در لحظات سختی و رو‌به‌رویی با مشکلات سعی می‌کنیم خاطرات خوش را به منظور پیدا کردن انگیزه و توان برای ادامه راه به یاد بیاوریم، تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم که حتی کوچک‌ترین ثانیه‌هایی که با تلخی گذشته است را فراموش کنیم.

اما به جای آن‌که خاطرات را فراموش کنیم، نیروی عظیم آن‌ها در تعیین شیوه زندگی و چارچوب‌های رفتاری را از یاد برده‌ایم.

در واقع گذشته همان دست‌های پشت‌پرده‌ای است که انسان‌ها را به مانند عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی به حرکت در‌می‌آورد

و هیچ‌گاه از بین رفته یا فراموش نخواهند شد.