ریاضی کشف است یا اختراع

به راستی ریاضی کشف است یا اختراع ؟ آیا ریاضیات جزوی از این جهان لایتناهی بوده و کشف شده؟ یا توسط انسانها اختراع شده؟

اینشتین می گوید: “این ریاضیات است که به علوم طبیعی، معیار ویژه‌ای برای امنیت ارائه می‌دهد که بدون ریاضیات، این علوم نمی توانند اثبات شده و محرز گردند”.

بر اساس استدلال‌ های دانشمندان، مباحث ریاضی پیش از اینکه ریاضیدانان آن‌ها را کشف کنند وجود داشته‌ اند.

اما با این وجود تکنیک‌های مختلفی در اثبات آنها توسط ریاضیدانان ارائه می شود.

بنابراین ریاضیات هم جزو کشفیات است و هم نوعی اختراع محسوب می‌ شود.

در جامعه علمی این بحث وجود دارد که ریاضی کشف است یا اختراع به‌حساب می‌آید؟

ریاضیات و مباحث آن همچون یک به‌ علاوه یک برابر با دو، یک حقیقت جهانی است.

اما چگونگی کارکرد آن کمی پیچیده‌ تر به نظر می‌ رسد.

 

چالش پیش روی ریاضیدانان

قبل از اینکه ریاضیدانان در مورد مباحث ریاضی اطلاعاتی داشته باشند، این مباحث وجود داشته‌ اند.

بنابراین ریاضیات کشفیات است.

البته ممکن است ریاضیدانان صدها تکنیک مختلف را درباره یک مسئله ریاضی ارائه دهند که همگی یک فرضیه را اثبات کند.

بنابراین می‌توان گفت ریاضیات اختراع نیز هست.

حقیقت این است که ۱ به‌علاوه ۱ برابر است با ۲ و یا تعداد نامحدودی از اولویت‌ ها وجود دارد که می‌توان گفت در ریاضیات حقیقت همان واقعیت را نشان می‌دهد.

با این دیدگاه مسئله کمی پیچیده می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، طبق قضیه فیثاغورث، مربع، یک مثلث راست زاویه است که برابر با مجموع مربع‌ های دو طرف دیگر است.

قابل‌توجه است که این مسئله برای همه مثلثهای راست زاویه روی سطح صاف صدق می‌ کند.

بنابراین این‌ یک کشف به‌حساب می‌آید.

البته به نمایش گذاشتن این مسئله، حقیقت است و نیاز به اختراع یک اثبات دارد.

لازم به توضیح است که طی قرنها، ریاضیدانان صدها تکنیک مختلف را که می‌ توانند اثبات این قضیه را تائید کنند، طراحی کرده‌اند.

 

به نظر شما چگونه است؟ ریاضی کشف است یا اختراع؟

 

منبع: سینا پرس و ویدوآل