چه کارهایی در مسائل جنسی جرم است؟

هیچ کس نمی تواند به راحتی و یکباره نیازهای جنسی خود را کنترل کند و ممکن است حتی دچار انواع انحراف جنسی شود.

کنترل نیازهای جنسی نیاز به آموزش دارد که این آموزش از دوران کودکی شروع می شود.

مادر و خانواده در این آموزش نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

اما نباید آموزش جنسی را با کنترل جنسی اشتباه گرفت.

اگر بخواهیم با کنترل کردن کار را پیش ببریم، قطعا با شکست مواجه خواهیم شد.

چرا که کنترل میل جنسی امکان ناپذیر است.

این نوع کنترل در واقع جنگ با طبیعت انسان است و شکست خواهد خورد.

نیازهای جنسی نوجوانان باید از راه های سالم ارضا شود نه اینکه سرکوب گردد.

اما گاهی خواسته های جنسی منجر به رفتارهای جنسی نادرست می شوند.

در اینجا قصد داریم انواع انحراف جنسی یا همان رفتارهای جنسی نادرست را با هم مرور کنیم:

 

تماس جنسی به زور (نام علمی بیماری : سادیسم)

علت: غفلت والدین از فرزندان و تنها گذاشتن آنها با افراد گر خطر و اعتیاد جنسی در فرد متجاوز

 

تماس جنسی با تفاوت سنی زیاد

علت: عدم آموزش و آگاهی والدین

 

لمس آلت تناسلی دیگران بدون اجازه آنها( نام علمی بیماری: مازوخیسم)

علت: تربیت ناصحیح و گذشتن از مرز و حدودها

 

تهدید جنسی (نام علمی بیماری: پدوفیلی)

علت: تربیت نادرست و عدم اطلاع رسانی به مراجع ذی صلاح

 

تجاوز جنسی ( نام علمی بیماری: مازوخیسم)

علت: مشکلات روانی و اعتماد به افراد ناشناس و گاهی اطرافیان بیمار و اعتیاد جنسی در فرد متجاوز

 

آسیب جنسی به دیگران (نام علمی بیماری : سادیسم)

علت: مشکلات روانی و عدم آموزش مناسب

 

تماس جنسی با حیوانات (نام علمی بیماری : زوفیلیا)

علت: عدم فرهنگ سازی در رابطه به نوع برخورد با حیوانات و سوء استفاده از موجوات بی گناه

 

تحلیل بیماری های روانی و جنسی:

 

آزار خواهی جنسی (مازوخیسم)

در اختلال آزار خواهی جنسی یا مازوخیسم، فرد از تحقیر شدن، کتک خوردن، بسته شدن به زنجیر یا هر نوع رنج و آزار دیگری حین رابطه جنسی لذت می‌برد.

 

آزار گری جنسی (سادیسم)

سادیسم، نقطه مقابل مازوخیسم است.

یعنی فرد از وارد کردن آسیب به دیگران لذت جنسی می‌رسد.

 

اعتیاد جنسی

اعتیاد جنسی به احساس اجبار و تمایل پایان ناپذیر برای رفتارهای جنسی گفته می‌شود که پیامدهای منفی زیادی از جمله تجاوز و نجاوز به زور را به دنبال دارد.

 

بچه بازی (پدوفیلی)

مشکل جنسی بچه بازی یا پدوفیلی، یکی از اختلالات جنسی شایع است.

فرد مبتلا به این اختلال که معمولا ۵ سال بزرگتر از قربانی است از برقراری رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۳ سال که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند لذت می‌برد.

 

خود ارضایی

خود ارضایی، یکی از روش‌های جنسی بسیار شایع است و در صورتی که به صورت مشغله ذهنی زیاد، عدم توانایی در کنترل خود ارضایی یا اخلال در عملکرد جنسی با شریک جنسی همراه باشد، می‌تواند بسیار آسیب زننده باشد.

 

حیوان-خواهی (زوفیلیا)

یکی دیگر از مشکلات جنسی، حیوان-خواهی یا زوفیلیا است که طی آن فرد به رابطه جنسی با حیوانات تمایل نشان می‌دهد.

در حالت شدید اختلال زوفیلیا، ارضای جنسی ممکن است با حیوان آزاری نیز همراه باشد.

 

تهیه کننده: بهناز همتی